Dato: April 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Ravnen". 1865]

Deres Naade Fru Scavenius

født Komtesse Moltke

hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm