Dato: 23. oktober 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Christiane von Rosenørn
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 23 October 1850

Naadige Fru Overhovmesterinde!

Min ærbødigste hjertelige Tak fordi De selv skriftlig beærer mig med Underrettelse om Hendes Majestæt Dronningens Naade, at lade mig kalde til Taffel imorgen; i Anledning heraf har jeg i dette Øieblik været ude paa Amalienborg, hvor jeg haabede at træffe Deres Naade, men De var allerede taget bort og jeg maa derfor skrive, De vil venlig og god, som altid, høre paa mig; jeg giver mig ganske i Deres Beskyttelse.

Jeg er ikke rask! min Liden bestaaer i noget Nerveust, hvoraf jeg til forskellige tider i høi Grad plages, det er netop Tilfældet i disse sidste Dage, jeg kan aldeles ikke tænke at sidde længe tilbords, da stiger Blodet mig til Hovedet, knuger mig om Hjertet, det er den frygteligste Qval jeg prøvede den just for et Par Dage siden i et Selskab for Professor Dahl fra Dresden, saa jeg vover ikke imorgen at komme til det kongelige Taffel. At gaae meget i den fri Luft er det eneste Middel der kan hjælpe mig, siger Lægen og jeg haaber derpaa.

Deres Naade vil være min Talsmand hos min høie Dronning, De vil udtale min dybfølte Tak og undskylde mig saaledes at jeg - naar jeg føler mig mere vel - tør haabe at Hendes Majestæt ligesaa naadig som nu, da vil modtage mig.

Tør jeg tilføie min Lykønsknings Hilsen til den fortræffelige Baronesse Pechlin.

Deres Naades taknemlig hengivne

H: C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm