Dato: 11. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Christiane von Rosenørn
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 11 Mai 1847.

Deres Naade

er altid saa venlig og god mod mig, at De ogsaa denne Gang vil tilgive at jeg kommer med en Skrivelse der indeholder en Bøn. Jeg reiser paa Torsdag Aften over til Fyen, hvor jeg bliver henved 14 Dage hos Excellensen Moltke paa Glorup, derfra gaaer jeg over Hamborg og Amsterdam til London. Uden at have seet Majestæterne vilde det gjøre mig meget ondt at forlade Byen, jeg bliver jo rigtignok ikke længer borte, end til i September, men det var mig en usigelig Glæde dog før Afreisen,at kunne sige Kongen og Dronningen Farvel og ved samme Leilighed ogsaa personlig takke for den særdeles Naade De begge have viist mig, ved at give mig en synlig Erindring i mit Album om deres høie Gunst. Imorgen Formiddag forsøger jeg min Lykke hos Kongen, om jeg maaskee er saa heldig at komme ind, paa samme Tid tillader jeg mig at sige Deres Naade tak for Deres særdeles Godhed for mig. Min Bøn er nu om jeg maaskee paa den Tid kan erfare om Hendes Majestæt er saa naadig at ville see mig før Afreisen.

Det er grumme meget jeg beder om, og jeg skammer mig virkelig ved altid at komme og forvolde Deres Naade Uleilighed, men nu vil der jo gaae en Tid før jeg plager igjen.

evig og altid Deres Naades

meget taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm