Dato: 26. november 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Christiane von Rosenørn
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 26 Nov 1848

Kjære, naadige Fru Overhovmesterinde!

tør jeg ikke nok bede Deres Naade overrække min nye Roman til Hendes Majestæt Enke-Dronningen. Siig hende hvor levende og inderlig hun er i et taknemligt Hjerte. Den Natur, som ligger til Bag-grund for anden Deel af min Roman, skylder jeg Hendes Majestæt at have seet. Det var paa Hendes naadige Indbydelse jeg hiin lykkelige Sommer kom til Føhr. Da jeg sidst talte med hendes Majestæt, var hun saa naadig at sige mig at hun snart vilde see mig og at jeg desangaende skulde høre fra hende; jeg haaber at naar De nu Alle komme herind til Byen, Hendes Kongelige Majestæt har mig aadigst i Erindring. Længe bliver De vel nu ikke paa Sorgenfri, Efteraaret er for raat og vaa[d]t dertil; vil Deres Naade bringe min ærbødige Hilsen til Frøknerne Zütphen og Rosen; jeg haaber at Deres naade og de Alle er her i Byen til Theatrets hundredaarige Fest; jeg har bidraget min Skjærv dertil med et lille Forspil, som jeg ønsker maa behage Dem.

Deres Naades taknemlige

ærbødigst

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm