Dato: 6. september 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 6te September 1835

Dette Stykkes Sujet, som er min egen Opfindelse, havde jeg alt for nogle Aar siden behandlet, som to dramatiske Stykker. Disse bleve da indsendte til den høie Direction for det kongelige Theater, men den fandt ikke Udarbeidelsen fyldestgjørende. Stykkerne sendtes mig just tilbage Dagen før min Afreise til Paris.

Kjærlighed til det gamle Sujet "Skilles og mødes", lod mig i dette Foraar tage fat paa det igjen, men jeg fandt at det maatte undergaae en total Forandring før det kunde fyldestgjøre mig selv.

I denne Sommer har jeg saaledes skabt et aldeles nyt Arbeide deraf, hvilket jeg herved forelægger den kongelige Theaterdirection, og haaber ved dette at vinde Deres Gunst, saaledes som jeg troer ved min "Improvisator" at have vundet den større Deel af det danske Publicum.

ærbødigst

H. C. Andersen

Til den høikongelige Theaterdirection.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen