Dato: 3. december 1836
Fra: Steen Steensen Blicher   Til: Carl Magnus Ekbohrn
Sprog: dansk.

Spentrup den 3. December 1836.

[...] Nu ønsker jeg saa meget mere at Du besørger den første Un.Kalender; og

da skal jeg sende Dig alle de erholdte og senere indkommende Bidrag, som ere:

a)1 fra Ingemann, b)3 fra anonyme, c)5 fra Vehlaven, men disse under Betingelse af at Un.Kalender udkommer til Nytaar; altsaa kunne vi ingen Brug gjøre af disse; og - sub rosa! derved er ikke meget tabt d) et Drama fra Andersen - under samme Betingelser og af samme - Værd. e) Mine egne udgjøre en Cyclus af 16 Lyriske Digte ....

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost