Dato: 30. september 1837
Fra: Steen Steensen Blicher   Til: Carl Magnus Ekbohrn
Sprog: dansk.

Spentrup nära Randers 30te September 1837

Redelige Wen!

[...]

Men hvad er det for Hokus Pokus man spiller os med vores Unions-Calender? Fra den som Homorist bekjendte danske H. C. Andersen fik jeg for kort siden Brev af efterstaaende Indhold: Han havde for nylig været i Stockholm og der ogsaa i Selskab med Dahlgreen, Mellin og Nekander; Disse roste Ideen med Unions-Calenderen, og sagde ham at De vilde udføre den i Forening med ham og maaske andre Kjøbenhavnske Digtere. Derhos bad De ham anmode mig om Bidrag - hvilket jeg for det første har nægtet, indtil jeg hørte fra Dig om Dette skete med Dit Minde - hvorpaa jeg storligen tvivler. Overalt forekommer mig denne Manøvre at maatte være heel usvensk; og længes jeg hæftig efter at høre fra Dig hvorledes alt Dette hænger sammen; og om vi alligevel ikke skulde vedblive at udføre vores Plan.

[...]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost