Dato: 26. oktober 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Thora Hallager
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør d. 26. October 1867

Kjære Frøken H[allager]

De maa dog høre hvorledes det gik mig igaar, vide at jeg naaede at komme med Toget, men var jeg blevet kun et Minut længer hjemme i Huset, da vilde jeg have været nødt til at reise med Middags- eller Aftentoget, ligge over i Korsør og i Dag, til Morgen, taget Extrapost fire Mile; De vil altsaa se hvor nødvendigt det var at komme afsted. Jeg kiørte i vild Fart til Banegaarden og kom idet der ringedes til Affart; fik Billet og kom i hast i Vognen og foer afsted, rigtignok i meget stærk Sindsbevægelse. Dem, kjære Frøken Hallager, skylder jeg imidlertid at jeg naaede det, thi uden Deres store Godhed at De selv løb ned og hentede en Vogn, og fik den, var jeg ikke kommet bort; derfor min hjertelige Tak, den jeg i Afreisen ikke gav Dem, da det var om at jage afsted. Jeg veed ikke om det var Glemsomhed hos Vognmanden at den bestilte Vogn ikke kom, eller om Manden sov da Caroline Klokken 6 gik til ham. Gid det lille Menneske dog havde skyndt sig hjem og sagt Besked, men det skete nu ikke. Hun er et godt Barn og det gjør mig ondt jeg skjændte paa hende, det var Karlen der skulde have Skjænd; thi det var til Fortvivlelse saaledes at staa og vente og se Minut gaae efter Minut. Jeg naaede imidlertid Klokken et Basnæs hvor allerede var ganske festlig og hele Aftenen rykkede Gjester ind. I Dag er det Bryllupsdag. En stor Æresport er reist i Gaarden, Broerne over Canalerne festligt smykket, mange Dannebrog vaie. Kl. 4 kjøres til Kirken og den bliver oplyst og skal være som en hel Løvhytte af Grønt. Iaften kjører det unge Par til deres Hjem, Borreby, nogle af Gjæsterne blive her et Par Dage, jeg tænker paa at reise hjem Torsdag, men det er ikke vist endnu, kommer jeg med det Tog som indtræffer paa Aftenen da skal jeg skrive forud ellers ikke. Breve der indtræffer til mig, beder jeg De lader blive liggende i Hjemmet.

Veiret er smukt i Dag, gid det vil vedblive. Hils Fru W. ogsaa Deres Caroline en venlig Hilsen.

Endnu engang Tak fordi De saa virksom hjalp til at jeg naaede at komme med Toget.

Deres forbundne.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Topsøe fotokopi)