Dato: 11. februar 1841
Fra: Bernhard Aug. Cronholm   Til: Herman Sätherberg
Sprog: dansk.

Lund 11/2 1841.

Du vet kanske redan att Andersens MaurerPige blef upförd i Jul på Köpenhamns Theater men - som Dansken säger - "gikk ikke". Första aftonen vaar fullt hus, sedan tomt. Nu är pjesen skrinlagd. Det bekymrer mig mycket för vår gemensamme vän; hans lynne var i hög grad sjukligt, då han reste till Italien och han väntade att hans maurerpige skulle göra lycka och återvinna honom lugn och glädje samt nya lagrar. Jag fruktar för hans förstånd när han får veta utgången, till den grad var han irriterad före sin afresa och han talade på sista tiderna och skref aldrig om annat än Maurerpigen. Det hade blifvit en fix idéhos honom alltsedan Fru Heiberg nekade att spela hufvudrôlen. HJan ansåg detta nekande vara en följd af Professor Heibergs jalusi derföre att Mulatten gick så lyckligt. Fru Holst som spelade hufvudrôlen i Maurerpigen skulle gifvit densamma så mästerligt, att en del Tidninger postodo, det Fru Heiberg icke skulle kunnat i den rôlen tagit sig så väl ut som Fru Holst. Men för resten var pjecen icke lycklig från scenen. Den skall dock ega en mängd herrliga lyriska partier, men som dramatisk helt icke stå emot kritiken. -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost