Dato: 15. december 1840
Fra: Herman Sätherberg   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

15/12 40.

Hon (fredrika Bremer) önskar nemligen at besvara Andersens bref och yppade sitt bryderi hvart hun skall adresera sitt svar. "Har ingen nöd, tänkte jag, det kan -bc- skaffa mig underrättelse om", och detta sada jag henna, och nu helsas du och anmodas käre -bc- af Fr. Br. att, om det är möjligt ifrån Köpenhamn skaffa upplysning hur Andersen ställt sin resa, och hvar han under vintern och vårn tänker uppehålla sig, samt hur man skall adressera ett bref till honom.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost