Dato: 6. december 1840
Fra: Bernhard Aug. Cronholm   Til: Herman Sätherberg
Sprog: dansk.

6/12 1840

Innel. torde du expediere. Det är från H.C. Andersen. - Jag skall helsa mycket från honom. Stackars Andersen! Han är att beklaga. Mjeltsjuka plågar honom alldeles fruktansverdt och de motgångar han lidet i fäderneslandet, hafva nära nog krossat hans känsliga själ. Nu är han på vägen till Österlanden. -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost