Dato: 10. september 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Mandagaften [10/9 1849]

Kjæreste Ven!

lige i det jeg pakker ind, jeg skal afsted om nogle Timer, faaer jeg Fra Bjanko-Luno, denne Correctur, som jeg har forlangt; jeg har rettet det Værste deri, men vil De ikke læse den heel igjennem, somom den var ganske ny og ikke seet. - Hils Deres Kone og Børnene, lev selv hjertelig vel, min Humeur er aldeles slet, havde jeg ikke et par Mennesker her i Kjøbenhavn, ja kun nogle Faae, jeg ønskede da, gid jeg aldrig kom tilbage! tænk venlig paa

Deres trofaste

H.C. Andersen.

ST Hr Justisraad E. Collin.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)