Dato: 16. april 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Charles Beckwith Lohmeyer
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16 April 1849

Kjære Hr Lohmeyer!

Nu ved Fløtningen / jeg er da kun fløttet en Etage nedad i samme Huus, - opdager jeg til min store Forskrækkelse, at De ikke endnu har faaet "Lit.Gaz" [Literary Gazette]; det er jo ganske utilgiveligt af mig, og jeg kan aldeles ingen Undskyldninger gjøre, kun bede Dem om en lille Smule tilgive og saa lade de milde Foraars Dage, som komme jævne lidt Deres Utilfredshed med mig i den Henseende. Glæd mig engang med et Besøg og hils paa det hjerteligste Deres Frue.

af ganske Hjerte

Deres hengivne

H. C. Andersen

ST Hr Becwith Lohmeyer

Nørregade

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)