Dato: 30. april 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Ukendt
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 30 April

Kjære Ven!

Istedetfor et Vesitkort, sender jeg her mine sidste Eventyr; De læser jo dansk, ikke sandt? De af Alle vil bedst forstaae denne. En Ven af mig, Hofjunker Øehlenschlager er Overbringeren, han ledsager sin Fader, vor berømte Øehlenschlager, paa en Reise gjennem Tydskland og Frankerige. Tænk venligt paa mig!

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm