Dato: 27. maj 1839
Fra: Joachim Frederik Schouw   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kunde De have Leilighed til at komme op til mig (som De veed ligger fængslet til Sophaen) i Morgen tidlig, saa seer jeg det meget gjerne, jeg faar til den Tid Correcturen af Sangen, men ønskede inden Trykningen endnu at føre en Samtale med Dem.

d. 27 Mai

venskabeligst

Schouw

[Udskrift: S.T.

H. Andersen

Hôtel du Nord

No 25

Tekst fra: Solveig Brunholm