Dato: 2. april 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Karen Sophie Larsen
Sprog: dansk.

Laura Hansine Larsen

født den 24 Sept 1824 død 2den April 1840

Hendes Sjæl møder hos Gud

en forudgangen Fader og Broder;

Paa Jorden savnes hun af

en sørgende Moder og tre Sødskende.

-

Femten Gange saae Du Vaaren,

Du var mild og smuk som den.

Nu mit Øie gjennem Taaren

Søger hvad, som her svandt hend.

Hjertet brast mens det var ungt!

O, at skilles er saa tungt!

Dog jeg veed vi mødes atter

Fred og Fryd med Dig min Datter!

--

N.B.

Det øverste kan ogsaa forkortes endnu saaledes

Laura Hansine Larsen

født den 24 Sept. 1824, død 2den April 1840

savnet af en sørgende Moder og tre Sødskende

gik hun til en forudgangen Fader og Broder.

---

Tekst fra: H.C. Andersens Hus