Dato: 9. februar 1807
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: Andreas Rogsteen Lindved
Sprog: dansk.

Under Dannigste

Pro. Memoria.

Da. Danniel Jørgensen Rosenwenge ekke haver Enfondet sig. Med de af ham telstaade 6 rd Aarlig. opdragelses. jelp. tel Vores sammen Avlede Uegde. Baren. Vilke 6 rd For et Aar Var Forfaltdene. tel. udBetaling Mixeli. 1806. saa Beder jeg. adt Deres. Velvished i Følge den her Ved Lagde Naadigste Reselutsion Vilde Forskafe Mig de. Forfaltne 6 rd. enten Ved ud Pantning paa hans Boepel. eller Anden Lovlig Maade, Gonstig Vilde see Mig Fyldesgiort For opdragelses hielpen og Omkostnjnger, da han For nu Værende tid staar som Lansoldat Ved Kronprensens Rege mendt i i Holsten Men hans Kone og Bopæl er i skræpestrædet, uden Odense St Iøgens Pordt:

Er Bødigst. af.

Anne Maria Andersdater

Fri skomager Mesder Hans Andersens hustrue

Tel Odense d. 9. Februari. Ao 1.807

S: T. Hr Kanseliraad. og Borgemesder Lendeved [c: Lindved].

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost