Dato: December 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: William Melchior
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Femten Eventyr og Historier"]

Den kjære William fra hans Ven H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost