Dato: Oktober 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte, f. Ballum Ørsted
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Ravnen eller Broderprøven", 1831]

Fru Etatsraadinde Ørsted med inderlig Hengivenhed

Forfatteren

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost