Dato: 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Niels Peter Møller
Sprog: dansk.

[Uddrag af avisartikel]

["Eduard og Kunighunde" er Navnet paa det lille Opus, som staar skrevet paa tre sider af et Brevark i Kvartformat med Brevudskrift paa Bagsiden til "S.T. Hr. stud.chir. N.P. Møller i Kjøbenhavn". Paa de tre Sider i Arket har Andersen nedfældet en parodi efter Nestroys berømte "Eduard og Kunigunde". - Sang af Tryllefarcen "Lumpacivagabundus"; Andersen anfører selv "Ideen efter Neestroy" paa sit Manuskript. Hos Nestroy indeholder parodi-Arien kun Ordene: Eduard og Kunigunde, den oplagte Andersen derimod skriver løs, lader et Kor fortælle den særgelige Elskovshistorie om Eduard og Kunigundes Elskov og Død, men med indlagte Kor af de Elskende, der dog blot kvæder deres navne i Duet, mens Kunigundes strenge Fader har større Solivers, der kan tænkes deklameret uden Musik. Digtet er oplagt Parodi paa den romantiske Balledestil, der er Rytmer fra de Wintherske Træsnit i Verstravet, Andersen giver følgende Anvisnign paa, hvordan han ønsker det udført:]

Man maa tænke sig flere Svende sammen paa Kneipe, een af disse siger der, at han nyeligt har lært en overordentlig deilig Vise, han vil synge den, men de Andre skal istemme Choret, hvorpaa han begynder Digtet om Eduard og Kunigunde.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter