Dato: 27. februar 1849
Fra: Fr. Vilh. Karup   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Den hellige Nat"]

Min kjære Ven, Digteren, Ridder H. C. Andersen tilegnet med Høiagtelse og Beundring af Deres

Fr. Vilhelm Karup.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost