Dato: 2. februar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Niels Chr. Tønsberg
Sprog: dansk.

Er Du i Verden vide,
Du er dog Hjemmet nær,
Gud aander ved din Side
I Luft og Blomst og Træer;
Du høre kan hans Stemme
I Dig og rundtenom,
Og føle du er hjemme Hvor Du i Verden kom!
#
Og stedes Du i Fare,
Wr uforskyldt i Nød,
Han vil dig vel forsvare,
Og der er ingen Død,
Og der er ingen Smerte.
Vort Jordlivs Stjerneskud
Er, fra en Moders Hjerte
At flyve op til Gud.

---

Disse Vers skrevne paa en eensom Bjærgvandring ved Setubal i Portugal 1866 vil De venligt gjemme som en Erindring om

Kjøbenhavn 2 Februar 1867.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm