Dato: Oktober 1821
Fra: H.C. Andersen   Til: Ukendt
Sprog: dansk.

Kunstens Tempel ser jeg i det Fjerne
mellem Klipper midt i Havets Skjød
did det er jeg iler, o! saa gjerne
at jeg glemmer Skibbrud og hver Nød
ei mig skrækker disse Vrag jeg skuer
dem den vilde Bølge leger med
thi alt længe i mit Hjærte luer
Haabet om at naa hin kjære Bred.
Mangen strandet paa dens bratte Klipper
Andre synket skuffendes af Haab
i mit Hjærte, dog den Kraft ei Glipper
at og Mangen bønhørt saa sit Raab
naaer jeg Breden, fast i Klippen tager
ud igjen mig aldrig Bølgen slaaer. -
Heller ei dens hvide Skum bedrager
saa jeg tror, jeg fast paa Landet staaer
Jeg de bratte klipper vil bestige
seer jeg da Thalias Tempel nær
Ingen er da blandt de Lykkelige
Lykkelig som jeg - nei Ingen meer,
Hvis i Helligdommen dybt at trænge,
naadelig Gudinden under mig
Har thi saligt jeg jo levet længe
om end snart mit Livslys slukker sig.

--

af Hans Christian Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm