Dato: 15. maj 1849
Fra: Fredrika Bremer   Til: C. A. Bagge
Sprog: svensk.

Köpenhamn d 15 Maj 1849

Bästa Magister Bagge!

Det är mig ett verkligt nöje att härmed införa till Er bekantskap den älskeliga "EventyrsDigteren" och Skalden H. C. Andersen, hvars skrifter NI måste känna och älska. Han reser nu i Sverige för at göre sig mere bekant med natur och folklif der. Och då jag säger Er att han är ändå älskvärdare ën sina "Eventyr" så behöfves för honom ingen vidare anbefallning til Er. Säkert vill Ni blifva honom en god vän och rådgifvare i hvad han kan behöfva det under sitt korta vistande i Stockholm. Särkert skall ni bli glad att ha lärt känna honom.

Med fulkomligaste högaktning.

Fredrika Bremer.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost