Dato: 28. september 1865
Fra: Fredrika Bremer   Til: Achatius Kahl
Sprog: svensk.

Fr. Bremer gör sig en heder och glädje af att till Professor Kahl anbefalla Skalden och sagoberättaren H. C. Andersen, nu stadd på ett kort besök i Lund.

Hon anhåller med detsamma att få göra sig påmint hos Professor Kahl som en gammal vän och själafrände.

Stockh. d. 28 de Sept. 1865.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost