Goda Hedda!

Säkert skall du vänligen upptaga denna påminnelse från en vän som du blott litet sett men som ändå är rätt hjertligen din vän; och som nu ber om din vänlighet för denperson som lemnar dig dessa rader. Och då jag säger dig att det är nordens älskeliga Eventyrs Digter H.C. Andersen, och då du lär litet känna honom, så vet jag att Du skall bli glad öfver påminnelsen. Och visste många i Carlskrona huru hygglig han är så skulle man villja fängsla honom der. Man han är en svala, och är nu stadd på flygt genom Sverige. Under färden låt honom ett ögonblick bli glad i ditt hem, och stå honom bi i råd och dåd, som en god Svensk fru, af prima sort, som du är. I hvad du är god mot honom är du god mot din

tacksamma vän

Fredrika Bremer

Om Carolina Rosen i Carlskrona skall hon bli glad att se och höra Andersen.

Köpenhamn d. 15 Maj 1849.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost