Köpenhamn d. 15. Maj 1849.

Till Böttiger.

Skalden C. W. Böttiger, Tegners måg och Tegners dotter kunna ej annat än vara glade att personligen läre känna Skalden och "EventyrsDigteren" H.C. Andersen och han kan ej annat än bli glad vid att lära känna dem. Böttiger skall då ej undra öfver att Andersen kommer till honom med dessa rader samt en hjertelig hälsning från hans

tillgifna

Fredrika Bremer

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter