Dato: 1. maj 1849
Fra: Fredrika Bremer   Til: Torsten Rudenschöld
Sprog: svensk.

Köpenhamn d. 1. Maj 1849.

Bästa Gref Rudensköld!

Säkert er den elskeliga nordiska EventyrsDigteren H.C. Andersen som er bekannt til namn och ryckte. kanske känner Ni äfven hans Eventyr. Men om så ej vore skall dock Digtarens personlighet vinna Ert hjerta när ni lär känna den. Han reser nu rör att se sig om i Sverige, lära känna dess sköna och märkvärdiga nejder och ställen. Om han kommer til Er, vill Ni vägleda honom eller hjelpa onom att göra sig hemmastadd i Er nejd? Jag ber Er hjertligen derom och om all godhet ni kan, utan ulägenhet eller tidsspillan för Er sjelf, visa denna min goda vän, och mycket älskvärdiga skald!

Med hjertlig högaktning

och tillgifvenhet

Fredr. Bremer

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter