Dato: 1. maj 1849
Fra: Fredrika Bremer   Til: Christian Erich Fahlcrantz
Sprog: svensk.

Köpenhamn d. 1. Maj 1849.

Bästa Fahlkranz!

Det er vår elskeliga "EventyrsDigter" H.C. Andersen, som bringar Dig dessa rader. Detta namn är hos Dig anbefallning nog och jag behöfver intet tillfoga. Lär Du honom närmare att känna skall han dessutom än vidara anbefalla sig sjelf. Mycket hade jag att säga och mycket ville jag säge dig om Danmark och de förträffliga menniskorna här. Men egentligen borde Du komme hit och göra bekantskap med dem. Om mig sjelf vill jag blott säga att jag hjertligen önskar att mina vänner i Sverige mätte finna sig, så väl, som här

Din tillgifnaste

Fredrika Brem

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter