Dato: 28. august 1849
Fra: Per Daniel Amadeus Atterbom   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: svensk.

Kort före midsommarn besökte mig Andersen i Upsala ... Han förekom mig älsklig och treflig. Märkvärdigt, at i denne järnhårda, frostiga, förbistrade tid en s¨dan poetisk paradisfågel kan existera! fladdrande galdt från land til land, från rosenträd til rosenträd, alla människors vän, och lefvande ideligen i sagor!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost