Dato: 1. maj 1849
Fra: Fredrika Bremer   Til: Malla Silfverstolpe
Sprog: svensk.

Goda Malla!

Säkert skall det bli för Dig ett verkligt nöje att lära känna vår älskeliga EventyrsDigter, H.C. Andersen, som har innom sig den lefvande källan till allt hvad, som förtjusat oss i hans sagor. Säkrt skall det äfven bli för honom ett veerkligt nöje att lära känna dig och din vänne-krets. Och på grund af dessa säkerheter är det mig ett verkligt nöje att med detta lilla brev införa min goda vän Andersen till din bekantskap. Att höra honom sjelf berätta sina sagor är ändå roligare än att läsa dem. Jak känner det på mig, jag vet att Andersen blier en kär gäst i mallas gästfria hem. En hjertlig hälsning medför han till Dig från

Din altid tillgifna

Fredrika Br.

Köpenhamn 1 Maj 1849.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter