Dato: 28. juni 1837
Fra: Fredrika Bremer   Til: Erik Gustaf Geijer
Sprog: svensk.

Om bord på Ångfartyget Admiral Platen d. 28 Juni - 37.

Min innerligt goda Geijer

Här är en Herr Andersen med något besynnerligt yttre,men enkel, känslig varmhjertad, god, barnafrom och författare af goda böcker! Han längtar så "uhyre" att göra din "bekiendtskab" ja, blott få se dig. Låt honom få se dig! Du görhonom glädje och han förtjänar det. Han ville ha några ord af mig till Dig, jag kunde ej neka det ehuru det törhända af mig liknar ett anspråk. Engla Geijer förlåt din Fredrika

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter