Dato: 16. august 1825
Fra: Rasmus Nyerup   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Andersen

Jeg takker Dem inderlig for Beskrivelsen over Deres Fine Dage i Odense. Jeg føler at det maa have været en Glæde og en Nydelse for Dem, uden Lige. Oberst Guldbergs faderlige Færd imod Dem gjør hans Hjerte usigelig Ære. Ved at læse Deres Brev følger jeg i Tankerne Dem paa alle Deres Spadseringer og Lystture, thi jeg har Intet glem af allerede beskrevne Gjenstande. Haverne og Bænkerne ved Nonnebjerge vilde jeg nok have frabedet mig, hvor smukt det end kan see ud; thi dertil var mit Øje ikke vant.

Hvad De mener med "Vandmøllen for Enden af Aaen" fatter jeg ikke. I min Tid havde den sit eget ordentlige Navn Munkemølle.

De tillade mig at yttre min Forundring over et andet Sted i Brevet. De skriver at Frøkenerne roede Dem paa Aaen! Det er umuligt. Nej. De og Obersten roede Frøkenerne.

Digtet om Sjælens Tilstand efter Legemets Død, seer jeg med Forventning imøde. Deres hengivne R. Nyerup.

Kjøbenhavn d 16 Aug 1825.

Tekst fra: Solveig Brunholm