Dato: 23. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Petershøi den 23 August 1869.

Kjære Frøken Ørsted!

Det er nu allerede otte Dage siden jeg forlod det hyggelige "Rolighed" og de kjære Mennesker der. Jer er i Besøg hos Henriques ved Klampenborg og Veiret har jo i de sidste Dage været velsignet; de to sidste Aftener saa maaneskinssmukke, man kan ønske sig. Hele Sundet var der til opfyldt med Skibe, som gled en svømmende Stad forbi. Iovermorgen tager jeg imidlertid til Byen og har Værelse i Hotel d'Angleterre, hvor jeg bliver til min Afreise, den jeg har bestemt til den 7 September, om Gud saa vil. De og Deres Moder haaber jeg have det godt, føle Dem vel, det jeg ikke kunde i den drømmeløse Skoveensomhed Fredensborg frembyder. Vil De imidlertid venligt hilse Deres Naboer, særligt Paludan Müller. Jeg vilde ønske han gav et Billede af Sommerhjemmet der, et Billede saa man fik Lyst til at fløtte derind. Iaar kommer jeg der end ikke, Middelhavets Vande lokke, den milde Vinter derude lokker, og naar saa, ikke Snefnokke, men Brevduer flyve nordfra derned, bliver Sindet doppelt glad; jeg venter paa Brevdue fra "Kirkepladsen paa Nørregade". Til Nytaar skal De erholde en lille Bog fra mig, stor som "Dryaden", den vil indeholde: "Hønse-Grethes Familie, "Hvad Tidselen oplevede" og "Hvad man kan hitte paa". I de sidste tre Uger har jeg intet skrevet, jeg har afbetalt Brev-Gjæld, og dog voxer denne og tager slet ikke af. Paa Torsdag reise Melchiors til Madera og blive borte til i Juni 1870; gid nu den unge Datter maa blive helbredt i det varme, stadigtgode Klimat.

Dette Brev sender jeg til Fredensborg og er dog slet ikke vis paa at De og Deres Moder er der; Posten veed imidlertid hvor De er og skulde De allerede være dragne til Jylland, flyver Brevet dog efter med Hilsener til Dem og alle Deres. Jeg har ikke Vished om vi sees før næste Aar, men De vil venligt erindre Deres hengivne, ærbødige H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (ABR 1535 aug og nov 2015)