Dato: 19. maj 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Vilhelm Nielsen
Sprog: dansk.

[Stambogsblad]
Der er en Ø ved Vestersaltets Vove,
Med Oldtids Minder mellem Bøgeskove;
Der aabnede jeg første Gang mit Øie,
Og skued Himmelen og Danmarks Høie.
Min Vugge stod ved Hyttens snevre Muur,
Men kun jeg saae Guds herlige Natur.
Da steg en mægtig Længsel i mit Bryst,
Den reev mig fra min kjære Drømmekyst;
Jeg frygted ikke Livets barske Vinde,
Jeg saae, jeg fulgte kun min Sanggudinde.
Min Skridt var raskt, dog ei jeg frygte kunde,
Jeg stod jo i mit Danmarks Bøgelunde.
Tryg vandrede jeg frem i Herrens Navn,
Og Gud og Danmark tog mig i sin Favn.
Gud veed, jeg ei, hvorhen sig Veien vender,
Dog, hvad end skeer, mig Vennen ei miskjender.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter