Dato: 1822
Fra: Frederik Carl Gutfeldt   Til: I. P. Mynster
Sprog: dansk.

Hr. Andersen har anmodet mig om mine Tanker i Anledning af et og andet Literært, som han har været saa god at læse for mig. - Uden at ville bedømme disse Arbeider efter Dramaturgiens Regler, den jeg aldrig har havt Tid til ret at studere, indskrænker jeg mig alene til at bemærke, at jeg hos Hr. Andersen sporer sand Genialitet, varm Følelse, forenet med en levende Phantasie. Jeg tvivler aldeles ikke paa, at jo denne Yngling, ved alvorligen at lægge sig efter de nødvendige Studier vil om nogle Aar, hvis han lever, i Sandhed gjøre sig værdig til det, Naturen selv bød ham hige efter, det, som saa ofte misbruges, som saa ofte uretteligen og utidigen bortødsles: et hædrende Digternavn.

Gutfeldt

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost