Dato: 1836
Fra: Niels Peter Møller   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Lange Pjerrot! Store mand! Fortræffelige Digter!

Ædle Ven!

Er De saa pæn at laane mig Deres udmærkede Eduard og Kunigunde, om muligt med Anviisning af den dertil passende Musik, samt med Tilladelse til at bruge og anvende det i en Vennekreds imorgen Aften? Stolende paa Deres bekjendte Tjenstagtighed beder jeg Dem aflægge det enten hos Anders i Foreningen eller hos Deres Vært's hvor det vil blive afhentet af Deres

ærbødigst

N P Møller

Helsingørs kaldet.

à Monsieur

Monsieur d.h. - -

poète très célèbre en Europe.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost