Dato: 10. juli 1857
Fra: Charles Dickens   Til: Angela Georgine Burdett-Coutts
Sprog: engelsk.

[...]

[Svend Leopolds gengivelse:] Vi er gaaet ikke saa lidt igennem paa Andersens Vegne. Forleden Dag slap vi ham helt af Syne, da vi var naaede til London Bridges Terminus, og han tog selv en Droske. Da Kusken kørte ham igennem den ny ufuldendte Gade ved Clerkenwell, troede han, at man kørte ham hen til en eller anden afsidesliggende Fæstning ("into remote fastnessess") for at plyndre og myrde ham. Tilsidst naaede han dog hjem til os, med alle sine Penge, sit Ur, sin Tegnebog og Papirer i sine Støvler, og det var en oprivende Affære at faa dem halet ud og faa Støvlerne trukket af ham. Jeg er nu naaet til den Overbevisning, at han ikke kan tale Dansk. og det bedste af det Hele er, at hans Oversætterinde erklærer, at han ikke kan det - hun er parat til at aflægge Ed derpaa for enhver Øvrighed.

[...]

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[Edgar Johnsons gengivelse] [...]

We are suffering a good deal from Andersen. The other day we lost him when we came up to the London bridge Terminus, and he took a cab by himself. The cabman driving him through the new unfinished street at Clerkenwell, he thought he was driving him into remote fastnesses, to rob and murder him. He consequently arrived here with all his money, his watch, his pocketbook and documents, in his boots - and it was a tremendous business to unpack him and get them off. I have of arrived at the conviction that he cannot speak Danish; and the bst of it is that his Translatress declares he can't - is ready to make oath of it before any magistrate.

[note i bogen: [quote from letter to Jerdan Brev] As a guest Andersen gave a good deal of trouble. "His unintelligible vocabulary" Dickens wrote "was marvellous. In French or Italian, he was Peter the Wild Boy; in English, the Deaf and Dumb Asylum. My eldest boy swears that the ear of man cannot recognize his German; and his translatress declares to Bentley that he can't speak Danish!" ].

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[The Letters of Charles Dickens-gengivelse]

At Gad's Hill, we have left off digging for water, and are now boring. I watch the process with the resignation of despair.

We are suffering a good deal from Andersen. The other day we lost him when we came up to the London bridge Terminus, and he took a Cab by himself. The Cabman driving him through the new unfinished street at Clerkenwell, he thought he was driving him into remote fastnesses, to rob and murder him. He consequently arrived here with all his money, his watch, his pocketbook and documents, in his boots - and it was a tremendous business to unpack him and get them off. I have of arrived at the conviction that he cannot speak Danish; and the best of it is that his Translatress declares he can't - is ready to make oath of it before any magistrate.

With love to Mrs. Brown,

Dear Miss Coutts

Evver Affecy. & faithfully Yours

CD

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter