Dato: 3. juni 1857
Fra: Charles Dickens   Til: Angela Georgine Burdett-Coutts
Sprog: dansk.

Tredie Juli 1857

[...] Hans Christian Andersen forbliver maaske endnu en Tid hos os, men De vil ikke kunne faa synderlig Fornøjelse af ham, da han ikke taler noget andet Sprog end sit eget Modersmaal, og man faar den Mistanke, at han ikke lige netop er hjemmevant i det. [...]

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[Edgar Johnson:]

June 3, 1857, Gad's Hill Place.

[...]

Hans Christian Andersen may perhaps be with us, but you won't mind him - especially as he speaks no language but his own Danish, and is suspected of not even knowing that.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter