Dato: 12. januar 1830
Fra: Fr. Kuhlau   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

12. Januar 1830

[Man havde levende ønsket, at han skulde komponere H. C. Andersens Trylleopera "Ravnen" for Theatret, hvilket fremgaar af et Brev fra Kuhlau, dateret 12te Januar 1830, til Studiuosus juris E. Collin; men hans forskjellige Uheld havde gjort ham forsigtig. Han gjorde opmærksom paa, at Sujettet allerede ofte havde været benyttet, endog til en Opera, som var bleven opført paa enkelte Theatre i Udlandet, men ganske uden Bifald, og han vægrede sig derfor bestemt ved at overtage dette Arbejde, der gik over i J. P. E. Hartmanns Hænder.]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost