Dato: 6. december 1833
Fra: Ludvig Bødtcher   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Høitagtede Hr. Conferentsraad!

[... om Thorvaldsen ...]

Digteren Andersen er bleven os kjær ved sit godmodige Lune og agtværdig ved sit vistnok ualmindelige Talent. Han har forelæst os Digtet: Agnete fra Holmegaard, som paa mange Steder, især i dets Anden Afdeling, viser hans levende Indbildningskraft og dybe Følelse. Opholdet i Rom troer jeg vil i mange Henseender være ham nyttigt. Ogsaa lever han i meget venskabeligt Forhold til Digteren Hertz, og det synes, at Roms Storhed slaaer en bred Streg over enkelte bittre Erindringer. - De danske Officerer Dinesen og Neergaard ere afreiste til Neapel [...]

Alle ere vi iøvrigt ikke lidet sysselsatte med Tanken om, at den muntre Juletid nu nærmer sig med Raskhed, og da de herværende Svenske og Norske ønske at indlemmes i den danske Julestue, maa nok samme for denne Gang udvides til en betydelig Sal. [...]

Deres ærbødigste

L. A. Bødtcher

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost