Dato: 30. januar 1848
Fra: Hans Jørgen Swane   Til: Magdalene Sørena, f. Bruun Swane
Sprog: dansk.

Rom, Søndag 30. Januar 1848.

[...]

Marstrand kommer ikke mere her hjemme, og jeg kan sige, at Aarsagen er de to stadige Husvenner; men jeg ser ham dog meget hyppigt, holder meget af ham,men tør imidlertid af sømmelig Beskedenhed ikke benævne ham min ven, som Du i et tidligere Brev har kaldt ham. -

Imorgen skal jeg i musikalsk selskab hos Jerichau, hvortil jeg glæder mig; den dag, jeg var i Frascati, blev jeg desværre indbuden til ham til Middag tilligemed Marstrand og Ernst Meyer, og det gjorde mig ondt at maatte undvære den Fornøjelse. For en Ugestid siden fik jeg et lille Brev fra H. C. Andersen, hvori han fortæller, at han tænkte paa at gøre en Rejse til Rom i kortere eller længere Tid. ---

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost