Dato: 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Trepka
Sprog: dansk.

[Dedikation på "Den danske Bonde og Kong Frederik den Sjette", BFN 367].

Min kjære Liutenant Trepka til venlig Erindring om Textens Forfatter.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 80, 79-80)