Dato: 10. september 1862
Fra: Niels Lauritz Høyen   Til: Edele Birgitte, f. Westengaard Høyen
Sprog: dansk.

London den 10de Septemb. 1862.

[...] men jeg kjender en Landsmand, som ikke er saa heldig.

Det er vor H. C. Andersen, som er stadig Giæst her paa Udstillingen efter en rigtignok formindsket Maalestok. Han sidder saamænd afmalet i Fru jerichaus Børnestue og læser et Eventyr op for det syge Barn i Sengen og tre andre, som staae ved Siden af den, og dette maleri hører endog til hends bedre Arbeider. Andersen er følgelig paa Verdensudstillingen, han er der i fuld Function som Louis Napoleon midt i Slaget ved Solferino, han er der i Selskab med l'Empereur og Rosa Bonheur og Frederik den anden af Preussen og en heel Deel andre Levende og døde Løver, - og han er ikke her for tilfulde at nyde sin Lykke. Det kalder jeg Uheld midt i Held.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost