Dato: 3. april 1849
Fra: Andreas Munch   Til: Meïr Aron Goldschmidt
Sprog: dansk.

Christiania den 3 April 1849.

Længe, meget længe have vi været i Gjæld til Dem, bedste Hr. Goldschmidt, med Hensyn til vor Correspondentse; [...]

Blandt disse Nyheder var da ogsaa to Hefter af Deres Maanedskrift, nemlig de for Decbr 48 og for Januar, de senere udkomne mangle vi endnu. Det er altid en stor Opfriskelse for os at modtage disse smaa blaae hefter - i deres Indhold og Stiil gjenkende vi Dem saa fuldkommment, at det er ligesom De personlig traadte ind i vor Stue. [...] - For Deres Anmeldelse af Andersens to Baronesser maa jeg bringe Dem min Hyldest; det er et godt stykke Arbeide - saa klart, saa træffende og saa retfærdigt; bliver ikke Andersen fornøiet dermed, saa er han uforbederlig. [...]

Deres

A. Munch

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost