Dato: 16. februar 1840
Fra: Wilhelm Holst   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til H. C. Andersen*

--

Jeg hørte - og endnu for Øret toner
En sælsom Raslen, som da hist jeg sad,
Hvor lette Luftstrøm gjennem Palmens Kroner
Kun løfte Fligen af det brede Blad.
jeg seer den yppige Natur i Skovens Skygge,
Paa Marken det af Solen brændte Straae,
Jeg Papegøierne hist saae at bygge,
Og her Kaninerne bag Sukkerrøret laae,
jeg Hytten saae, som sorte Brødre huser,
I Pjalter laae de - dog for Hytten Døren luk!
Jeg hørte Møllens Klappren naar den Røret knuser,
Bombaiens Pidskeslag og Slavens Suk.
Jeg følte - hvad jeg ikke kan forklare -
Mit Hjerte blødte ved de Armes Nød,
Imedens et usynligt Vingepar mig bare
og Harpetoner for mit Øre lød.
Hvad var det da? - kan man med Vellyst dvæle
Paa Steder, som kun Rædsler kalde frem?
Hvor Skovens Skygge er kun Slangens Hjem?
Jo - thi hvor Poesiens Almagt troner,
Der vige maa det Grelle i Natur,
Den hæver Sjælen op til Palmens Kroner
Og skjønne Taager er selv Fængslets Muur.
Du gode Digter har et Værk fremtryllet,
Som Kraftens Gud har nedlagt i din Barm.
Det gamle Minder i min Sjæl afhylled,
Og atter tropisk Sol mig gjorde varm.
Men Solen var din Digtger-Ild, som flammed,
Var din Begeistrings-Funke, som slog ned,
Og hvad af Hverdagslivets Tant var lammet,
Nyt Liv, nyt Lys og Næring fik derved.
Hvad Livets Vexlen mig har viist Du tænkte,
Og stolt og djærv og sand var Tankens Flugt,
Og skjøn og saftfuld er den modne Frugt,
Som Du dit Fødeland til Smykke skjænkte.

V. Holst.

* Dette smukke Digt, som Mulattens Fremstiller Hr. Holst, øieblikkeligen skrev og tilsendte Digteren efterat have hørt Dramaet forelæse, have vi den Fornøielse, med Hr. Holst's Tilladelse, at kunne meddele Læserne.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost