Dato: April 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Otto Lindblad
Sprog: dansk.

Studenten fra Lund

Studenter-Byen ei jeg glemmer,
Det gamle Lund, saa vidt bekjendt
Om den jeg amngt et Minde gjemmer;
Hurra! jeg er fra Lund Student!
Her lød de glade Ungdoms Sange,
Ind lyde de hos smukke, mange
I Gaderne, utalte Gange
Ved Maaneskin ved Lygte-Skjær,
Med lystig Sang vi vandre her.
Bag Vinduet sig Gardinet rører,
Hvo er det, som paa Sangen hører?
- Jeg røber ei min Hjertenskjær.
#
I Sommerquæl, o hvilken Gammen!
Naar Linden smukt i Blomster staaer,
I "Lundegaarden" sidder sammen
En Kreds, hvis Hjerte selv har Vaar,
Og ingen Sky for Maanen svæver,
Den gamle Kirke smukt sig hæver,
En Bauta paa den grønne Plet,
Som Gubbe vil jeg mindes det!
Vor Pibe damper, Ordet lever,
Er Hjertet ungt det elsker let!
#
Det er saa godt en Ven at eie,
Han mødes bedst i Ungdoms Tid
En Stund saa skilles vore Veie,
Men her vil Tanken flyve hid,
Meer snel end Nordens stærke Vinde,
Her under "Lundegaarden"s Linde,
Vi atter os i Kredsen finde,
Hurra!Q jeg er fra Lund Student!
Her Aandens Altar-lus blev tændt,
Her Sangene fra Læben strømte,
Her var jeg ung, her Hjertet drømte
Her har jeg Sorg og Glæder kjendt.
H. C. Andersen
---
Til Componisten O. Lindblad venskabeligst forfatteren.
Jeg aldrig Lundagaarden glemmer, Dens hygge, Fred og Ungdoms Gny. En Skat af Minder Hjertet gjemmer Fra Skraaningens Studenterby. Een Stemme. (Derpaa gjentaget af hele Choret.) Her Sangene fra Læben strømte, Her Aandens Altarblus blev tændt, Her var jeg ung, her Hjertet drømte, Her har jeg Sorg og Glæde kjendt. – Hurra, jeg er fra Lund Student!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter