Dato: December 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Sophie Gade
Sprog: dansk.

Sophie Gade

Du rejser fra Bøgeskovens Ø

Hen over den efteraars-sorte Sø;

Det blæser saa vinterligkoldt fra Skyen.

- Paa Jernbane gaaer du til Boghandler-Byen,

Hvor Sangfuglen finder Tonernes Rede.

Den Rejse der hen vil vivst blive kold,

Du fryser bestemt, derfor vil jeg bede

Du svøber dig ind imod Giggt og mod Hold.

Her har du et Tæppe, fra Bedstemo'ers Hænder,

Deri de danske Farver du kjender

Og Kjærligheden hos Bedstemoer Zinn.

Naa, søde Sophie, svøb vel dig ind.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost