Dato: 26. januar 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Omnes
Sprog: dansk.

Fru Lindegaard

Jeg veed et Sted midt paa den fynske Ø,
et dejligt Sted saa skovrigt og saa bakket.
Der staar tæt ved en Spejlklar dejlig Sø
en Herregaard med Gavlen takket,
hvor Svalen bygger og Storken boer,
thi Egnen rundt om er et lille Eden
og skal jeg nævne Gaardens Navn,
jeg tror betegnende den nævnes "Gæstfriheden"
Velkommen lød det her med Hjertets Ord,
men hint Velkommen siger hun ei længer,
hun, som for Armod dækkede sit Bord.
Ved aabne Dør nu Sørgefloret hænger.
Hun var saa blid mod Fattig som mod Rig,
Tilfredshed, Glæde rundt om sig hun skabte.
Nu staaer i Landsbykirken hendes Lig,
og Bonden græder, han en Moder tabte.

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter