Dato: 28. oktober 1868
Fra: Frederik Bøgh   Til: Elisa (Anna Elisabeth) Bøgh, f. Plum
Sprog: dansk.

[...] Skal jeg saa fortælle Dig Noget, som kan glæde Dig hdt og trøste Dig over, at mine Forældre ikke synes om min Fortælling? H. C. Andersen meddelte mig igaar, at den havde gjort megen Lykke, og at han havde hørt den rost af de mest forskjelligartede Mennesker. Han havde endug maattet finde sig i at faa Skjænd, fordi han ikke tidlig nok havde læst den. Han gjorde overhovedet et Væsen af den, saa at jeg fandt mig beføjet til at sige ham, at den var en ubetydelig 1ille Bagatel, og at jeg se1v ikke fandt den god. -- Men jeg finder den dog saa god, at naar Nogen siger, han slet ikke synes om den, saa ved jeg, han ikke har væeret i Stand ti1 at opfatte rigtig.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost